Publicerad:

Resultatet från 2020 års medborgarundersökning har kommit

Förtroendet för kommunen ökar, liksom möjligheten att påverka, medan äldreomsorgen, kommunikationer, bemötande och trygghet får något lägre betyg. Vi tackar alla kommuninvånare som deltagit i undersökningen.

Varje år erbjuder SCB Sveriges kommuner att delta i deras medborgarundersökning. Sigtuna kommun har varit med sedan 2007. Undersökningen genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. Ett slumpmässigt urval på 2 200 personer i Sigtuna kommun i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 35 procent enkäten. Totalt deltog 100 av Sveriges 272 kommuner i årets undersökning.

Sista året med nuvarande analysmodell

Medborgarundersökningen använder SCB:s analysmodell. Denna modell används nu för sista gången 2020 och ersätts nästa år av en helt ny enkät. Årets undersökning består av tre delar där frågorna rör dels hur våra medborgare ser på kommunen som en plats att bo och leva på, dels hur våra medborgare ser på kommunens verksamheter och slutligen hur våra medborgare ser på sitt inflytande i kommunen. Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII).

Resultatet redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. NKI för Sigtuna kommun blev 52 i årets undersökning vilket är oförändrat från föregående år, NMI för Sigtuna kommun blev 53 i årets undersökning jämfört med 52 hösten 2019. NII blev 38, vilket är detsamma som 2019. Inga förändringar är statistiskt säkerställda.