Publicerad:

Sigtuna kommun utser två vinnare av Miljöpriset 2020

Sigtuna kommun efterlyste en miljöhjälte – och hittade två. Miljöpriset 2020 går till Gunnel Pettersson och Klas Norin som får dela på 30 000 kronor.

Klas Norin, som driver lantbruk i Suckunge by i Märsta, är en stor anledning till att vi i Sigtuna kommun även fortsättningsvis ska kunna relatera till Evert Taubes klassiska visa om Rönnerdahl som glatt skuttar ur sin säng för att binda sig en krans av vackra ängsblommor.
Tack vare Klas vård av hagmarken och hans kor som varsamt betar där kan sällsynta ängs- och hagmarksväxter som mandelblom, kattfot och blå viol leva vidare, liksom trädlärka, gök och enkelbeckasin.

Motivering:

I Klas Norin har vi en eldsjäl som värnar om den biologiska mångfalden och bevarandet av naturbetesmarker. Naturbetesmarker som är våra äldsta kulturmarker och så artrika vad gäller både flora och fauna, att de kan jämföras med regnskogen. Ett arbete vi anser mycket viktigt att stötta så att det kan leva vidare.”

Gunnel Pettersson växte upp på ett jordbruk och har under sina hittills 80 år i stort sett alltid varit intresserad av och engagerad i vikten av att hushålla med jordens resurser.
Som kokerska inom barnomsorgen i Sigtuna kommun arbetade hon bland annat för att föra vidare sina kunskaper om mat och tillagning och vad som är nyttigt för såväl miljön som människan.
Gunnel har även varit initiativtagare till en rad klädbytardagar och andra arrangemang med miljötänk, och har ett stort engagemang i Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden.

Motivering:

Gunnel Pettersson har sedan barndomen fått med sig medvetenhet kring cirkulär ekonomi. Hon har ett stort engagemang i föreningslivet och en initiativförmåga som hon använder på ett föredömligt sätt genom att föra sina kunskaper vidare in i kommande generationer.”

Klas Norin, vinnare av Miljöpriset 2020, tillsammans med sin fru Kerstin Söderberg som han vill dela utmärkelsen med då hon är högst delaktig i arbetet de gör.

Klas Norin, vinnare av Miljöpriset 2020, tillsammans med sin fru Kerstin Söderberg som han vill dela utmärkelsen med då hon är högst delaktig i arbetet de gör.

Gunnel Pettersson, en av de två glada vinnarna av Miljöpriset 2020.

Gunnel Pettersson, en av de två glada vinnarna av Miljöpriset 2020.