Publicerad:

Landsbygdsdagen närmar sig

Än finns det tid att anmäla sig till landsbygdsdagen nu på måndag den 9 november.

Skicka din anmälan via eventet på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller genom att skicka ett mejl till: delaktighet@sigtuna.se.

Under sommaren 2020 var en landsbygdsenkät tillgänglig på hemsidan och under svarsperioden inkom 239 svar från invånare som bor eller verkar på Sigtuna kommuns landsbygd. Materialet har legat till grund för den landsbygdsdag som nu genomförs, ett tillfälle att uppmärksamma en hållbar landsbygd och utmaningar som finns på landsbygden. Under landsbygdsdagen sker en kort återkoppling av den enkäten.

Enkäten har också syftat till att konsultera invånarna för att samla in vilka perspektiv som är av större vikt för målgruppen, för att ge kommunen mer kunskap om vad som berör invånarna mest för framtida dialoger. Detta är första steget i det dialogarbete som ersätter det tidigare landsbygdsrådet. Med hjälp av invånardialoger få kunskap om viktiga perspektiv om landsbygden och framöver inkludera invånarna kring frågor som berör landsbygden. På denna sida hittar du en kort sammanställning av enkäten.

barn på promenad på landsbygden

Foto: Sigtuna kommun