Publicerad:

Alkoholfria veckan

Över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga. Vecka 45 är en återkommande uppmärksamhetsvecka kring alkohol och dess konsekvenser.

Uppmärksamhetsveckan 2020

För tionde året i rad genomför ett 20-tal frivilligorganisationer samordnade aktiviteter i samarbete med andra aktörer under vecka 45, allt för att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv samt för att upplysa om riskbrukets konsekvenser.

Visst du att alkohol är den tredje största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död (Folkhälsomyndigheten 2016)? Berusning står bakom många direkta fysiska skador av alkohol som våldsbrott, sexualbrott, drunkning, bränder, fall och trafikolyckor. Dessutom drabbas många barn, anhöriga och arbetskamrater.

Vad är riskbruk?

Dricker du ofta mycket alkohol per tillfälle, till exempel under en och samma kväll? Nästan alla människor kan dricka alkohol om de vill, och ändå leva långa, friska liv. Allt beror på hur man dricker. Hur dricker du?

De allra flesta dricker måttligt men man räknar med att ungefär 700 000 svenskar dricker så mycket att de riskerar att ta skada, vilken brukar kallas för "riskbruk". Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett alkoholberoende/missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.

För att ange ett riskbruk i mängd alkoholdryck används den här definitionen (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol):

  • Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
  • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Eller:

  • Om en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
  • Om en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle.

Även lägre alkoholkonsumtion kan vara ett riskbruk, exempelvis under graviditet, i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem som har ökad känslighet för alkohol.

Ett enkelt sätt att kolla dina egna alkoholvanor är att göra alkoholprofilens test som du kan hitta på www.alkoholprofilen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var finns stöd och hjälp att få?

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Du kan vända dig till mottagningen på individ- och familjeomsorgsenheten för att få rådgivning och hjälp kring missbruk och beroende. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter https://www.sigtuna.se/omsorg-och-stod/missbruk-och-beroende.html

Beroendemottagningen

Det går även bra att kontakta Beroendemottagningen i Märsta som har kontaktnummer 08-123 472 10 . På Beroendemottagningen hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om hur du kan få stöd och hjälp gällande alkohol, narkotika, läkemedelsberoende och spelberoende, både för dig själv eller som anhörig.

Mini Maria

På Mini Maria erbjuds råd och stöd till dig som är upp till 20 år som har missbruk av alkohol eller droger behandling. Som ungdom kan du kontakta Mini Maria själv men du kan också komma via Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Mini Maria bedrivs i samverkan mellan Region Stockholm och Sigtuna kommun. Du når Mini Maria via telefonnummer 08-591 263 71.

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder rådgivning per telefon för personer som vill förändra sina alkoholvanor men även för anhöriga till personer med alkoholproblem. Samtal tas emot från hela landet. Det är kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym. För personal inom hälso- och sjukvården kan Alkohollinjen ge stöd kring bemötande av patienter med riskbruk av alkohol. Alkohollinjen nås på 020-84 44 48.