Publicerad:

Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen, framstupa sidoläge och hjärt-lungräddning har nog de flesta koll på. Men hur många kan ge första hjälpen till en person som lider av psykisk ohälsa?
En som kan det är Ulrika Mensch, enhetschef på Sigtuna kommuns äldreboende Hemskogen, som just har avslutat en veckas utbildning i detta.

Nedstämdhet, depression, ångestsyndrom och kanske till och med självmordsbenägenhet.
Den psykiska ohälsan är utbredd i Sverige och framför allt i Stockholmsområdet, och finns bland alla ådrar och samhällsklasser.
Ulrika Mensch, enhetschef på Hemskogens äldreboende, har tillsammans med ytterligare tre medarbetare från Sigtuna kommun just avslutat en veckas utbildning på Karolinska Institutet och kan nu titulera sig Certifierad Instruktör för MHFA (Mental Health First Aid).

Idag är det mer troligt att man träffar på en person med psykisk ohälsa än en som exempelvis har brutit benet och behöver hjälp. Därför känns det verkligen viktigt att veta vad man kan göra i en sådan situation, säger Ulrika Mensch.

Så, hur bör man hantera en person som plötsligt får en panikattack? Vad säger man till en person som inte ser någon mening med livet längre?
Ulrika berättar om berättar om BLEUS: Bedömning, Lyssna, Erbjuda stöd och information, Uppmuntra, Stödja.

Det viktigaste är att våga prata om psykisk ohälsa och våga ställa frågor, att lyssna på hur personen mår och hjälpa till att stätta och hitta en utväg. I värsta fall kan det handla om att göra bedömningen att jag inte räcker till och ringa 112.

Hur vanligt är det med psykisk ohälsa bland de äldre?

Det finns ingen åldersgräns på detta. En del har kanske haft depressioner till och från i större delen av sitt liv och det går ju inte över bara för att du flyttar till ett äldreboende. För andra kan just åldern och den omställning som det kan föra med sig vara utlösande.

Ulrika säger att utbildningen var mycket lärorik men också känslomässigt tuff stundtals, då de flesta på ett eller annat sätt kommit i kontakt med psykisk ohälsa.

Samtidigt som det är otroligt sorgligt att så många i alla åldrar lider av psykisk ohälsa i vårt avlånga land, så är jag fylld av hopp och motivation att göra skillnad och nu utbilda fler Första hjälpare!