Publicerad:

Sigtuna kommun ger utmärkelse till Sodexo

Sigtuna kommun har utsett Sodexo till vinnare av priset Social utmärkelse.
Den årliga utnämningen syftar till att uppmärksamma och belöna ett företag som bidragit till att inkludera invånare i kommunen och i samhället i stort.

Under torsdagen den 8 oktober fick Sodexo AB - Märsta Administration, som är verksam inom lokalvård, ta emot en prischeck på 10 000 kronor av Sigtuna kommun.

Detta är sjunde gången som Social utmärkelse delas ut till ett företag eller en arbetsgivare i Sigtuna kommun som gjort skillnad för invånare som annars riskerar, eller befinner sig i, socialt utanförskap.

- Sodexo har möjliggjort för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få en fot in och en chans till egen försörjning, säger Mattias Askerson (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, som var den som delade ut priset.

Sodexo är ett av många företag som samarbetar med Etableringslyftet, ett samverkansprojekt mellan Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner samt Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden ESF. Projektet ska skapa möjligheter för nyanlända att snabbare etableras i det svenska samhället genom att matcha nyanlända och arbetsgivare för att effektivt och samordnat kunna ta tillvara de nyanländas kompetens.

- Etableringslyftet hade inte varit lika framgångsrikt utan goda relationer med företag som Sodexo, säger Mattias Askerson.

Den fullständiga motiveringen lyder:

”Sodexo har i sitt samarbete med Sigtunaprojektet Etableringslyftet bidragit till att nyanlända personer fått en chans att komma in på arbetsmarknaden. Sodexo har på ett engagerat och inkluderande sätt fokuserat på kompetens snarare än språkkunskaper när de tagit emot och introducerat nya medarbetare. Tack vare detta har nyanlända, som annars haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, fått en chans till egen försörjning och därmed en känsla av delaktighet i samhället.”

Läs gärna mer om Etableringslyftet här. Öppnas i nytt fönster.

Mattias Askerson delar ut Social utmärkelse till Sodexo

Mattias Askerson (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, delar ut Social utmärkelse till Sodexo. Henrik Apell, Site manager Sodexo, Sigtuna/Märsta, fick ta emot blommor, prischeck och hyllningar.