Publicerad:

Agenda 2030 fyller fem år

Idag, den 25 september, fyller Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling fem år. Samtidigt firar Sigtunas Agenda 2030-beredning att de funnits i ett år. Vi passade på att ställa några frågor till beredningens ordförande Gill Brodin (C).

Vad gör Agenda 2030-beredningen?

– Agenda 2030-beredningen är ett forum för oss politiker i kommunledningen där vi hanterar övergripande strategiska hållbarhetsfrågor. Vi har till exempel hanterat frågor som att ersätta kommunens verksamhetsberättelse för miljö med en koncernövergripande hållbarhetsredovisning. Med hjälp av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen kan vi lyfta goda exempel på arbeten som kommunens verksamheter redan gör för ökad hållbarhet och samtidigt skapa engagemang både hos kommunens medarbetare och invånare kring hållbarhetsfrågorna.

Varför inrättades Agenda 2030-beredningen?

– Agenda 2030-beredningen inrättades för att ge oss i kommunledningen mer tid att diskutera och bereda hållbarhetsfrågor. Agenda 2030 med de globala målen för hållbarhet är ett bra ramverk som inkluderar alla dimensioner av hållbarhet och ger oss en röd tråd genom vårt hållbarhetsarbete. Med hjälp av Agenda 2030 kan vi bidra, förändras och utvecklas tillsammans, både lokalt och globalt.

Vad har hänt under det första året?

– Vi har förstärkt dialogen kring hållbarhet och skapat mer beredningstid för kommunens hållbarhetsarbete. Vi har kopplat Agenda 2030 och de globala målen till kommunens mål och budgetprocess. Det innebär bland annat att Agenda 2030 numera integreras i nämndernas verksamhetsplanering och uppföljning och arbetet med att förankra Agenda 2030 i alla relevanta processer har påbörjats. Vi har arbetat med utbildning och förstärkt samverkan kring hållbarhetsfrågor i kommunorganisationen. Vi har även arbetat med kommunikation till våra invånare.

Vad händer i Agenda 2030-beredningen framöver?

– Utöver det arbete som redan pågår skulle det vara roligt att bjuda in oppositionspartierna i beredningen och vi arbetar på ett förslag på hur det skulle kunna gå till.

Agenda 2030 målen utanför kommunhuset

Agenda 2030 och de 17 globala målen som även Sigtuna kommun jobbar mot.