Publicerad:

Ny tjänst för bättre service

Som ett led i att förbättra servicen till våra invånare, har Sigtuna kommun infört en jämförelestjänst här på webben. Med den kan du jämföra utbud och kvalitet på olika verksamheter, såväl de som drivs i egen kommunal regi som av privata utförare.

Här hittar du tjänsten där du kan se och jämföra våra resultat.

Från och med idag, 7 september, kan du som invånare eller blivande invånare hitta information och göra jämförelser mellan våra verksamheter på ett enkelt sätt. Till en början gäller det för fyra områden:
Förskola, pedagogisk omsorg, hemtjänst och äldreboende.

Vi kommer att fortsätta utveckla möjligheterna till jämförelse och val för våra invånare och kommer att föra in nya verksamheter och tjänster allt eftersom, säger Birgitta Pettersson, kommundirektör, och fortsätter:

-Att öppet och lättillgängligt redovisa våra resultat är en viktig del i vår strävan att hela tiden fortsätta att utveckla och förbättra den service vi ger till kommunens invånare och företag.

För att bidra till ökad valfrihet, som är ett uppdrag från den politiska ledningen, finns uppgifter om samtliga kommunalt finansierade verksamheter - oavsett utförare.

Invånarnas valfrihet och möjlighet att själva bestämma över sina liv är viktigt för oss. Då måste de också ha tillgång till relevanta fakta att basera sina val utifrån och det får de med den här tjänsten. Vår målsättning är att vara så öppna och transparenta som möjligt gentemot våra invånare. Det ska vara tydligt att se vad vi är bra på och vad vi kan förbättra, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Jämförelsetjänsten bygger bland annat på nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet som tagits fram genom nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna men även på Sigtuna kommuns egna kvalitetsmärkningar.

Kommunhuset i Märsta.