Publicerad:

Sigtuna kommun till regeringen: Därför måste vi få extra stöd

En delegation från Sigtuna kommun har träffat civilminister Lena Micko (S). Mötet på Regeringskansliet handlade om behovet av särskilt ekonomiskt stöd med anledning av coronapandemins stora påverkan på kommunen.

Den 28 april lämnade Sigtuna kommun in en hemställan till regeringen med uppmaning om skyndsamt krisstöd på sammanlagt 660 miljoner kronor fördelat över tre år.

Sedan dess har arbetet fortsatt med att få gehör för den speciella situation som kommunen befinner sig i.

Under tisdagen 25 augusti fick så en delegation från Sigtuna kommun till stånd att träffa civilminister Lena Micko (S) för att under 45 minuter tala om förslag till lösning.

- Coronapandemin har slagit särskilt hårt mot Sigtuna kommun och kommer medföra mycket stora negativa effekter framöver. Kommunens två huvudnäringar, rese- och besöksbranscherna, har nästan raderats ut. Det är därför oerhört viktigt att Sigtuna får extra stöd från regeringen för att motverka effekterna av den massarbetslöshet vi kan stå inför. Mötet med Lena Micko var förhoppningsvis början på en god dialog med regeringen för att hjälpa Sigtuna igenom krisen och minska skadorna efteråt, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Med på mötet var även oppositionsrådet Marie Axelsson (S). Hon säger:
- Vi jobbar stenhårt för att kunna ge ett bra stöd till våra kommuninvånare i en tid då många förlorar sina jobb och mår dåligt. Med ett ekonomiskt tillskott från regeringen kan vi rädda välfärden och sätta in kraftfulla arbetsmarknadsåtgärder. Jag hoppas att mötet med ministern ger ett framgångsrikt resultat.

Delar av den delegation som Sigtuna kommun skickade till Regeringskansliet

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, Marie Axelsson (S), oppositionsråd och kommundirektör Birgitta Pettersson inför mötet med civilministern med anledning av Sigtuna kommuns situation.