Publicerad:

SCB:s årliga medborgarundersökning

Vi vill att kommunen ska fungera så bra som möjligt. Därför är det viktigt att veta vad du tycker om vår kommun och våra verksamheter.

Vad tycker du om Sigtuna kommun som plats att leva och bo på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Din åsikt är viktig i vårt förbättringsarbete och därför har vi även i år valt att delta i SCB:s medborgarundersökning. 2 200 kommuninvånare har slumpmässigt blivit utvalda att tycka till om:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i kommunen

För första gången på tio år är det med nya frågor i medborgarundersökningen. Coronapandemin ha haft stor påverkan på människors liv och vardag och därför har SCB valt att ta med frågor om den i årets enkät. Några exempel på dessa frågor är:

  • Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?
  • Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?
  • Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?

Enkäten skickas ut den 24-28 augusti.

Tack för din medverkan!