Publicerad:

Säkra besök på äldreboenden

I förra veckan gick Socialstyrelsen ut med uppdaterad information angående undantag från besöksförbudet på äldreboenden. I Sigtuna kommun fortsätter vi erbjuda utomhusbesök på samtliga särskilda boenden.

Kvinna på äldreboende väntar på besök. Fotograf: Justem Johnsson/Johnér

Fotograf: Justem Johnsson/Johnér

Socialstyrelsen rekommenderar att äldreboenden i första hand tar emot besök utomhus. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt.

En nyhet i de allmänna råden är att symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från besöksförbudet. Men verksamhetsansvarig behöver fortfarande göra en enskild bedömning som tar in fler faktorer för att säkerställa att besöket kan genomföras på ett säkert sätt. I de här fallen är det den som beslutar om undantaget som bedömer om antikroppstestet är tillförlitligt.

Innan förtydligande ang vilka antikroppstest som är tillförlitliga samt hur resultaten ska tolkas och förvaltningen tagit fram rutiner och arbetssätt för detta, fortsätter nedan besökspolicy att gälla i Sigtuna kommun.

Vi erbjuder sedan mitten av juni besök utomhus på samtliga särskilda boenden. Alla besök innebär dock en ökad risk för smittspridning, varför vi har följande mötesregler:

  • Mötet ska bokas med enhetschef
  • Max antal anhöriga är två personer
  • Ingen närvarande vid mötet får uppvisa några förkylningssymptom, alla ska vara friska.
  • Besöken kommer att ske utomhus med social distansering precis som i övriga samhället.
  • Besökaren erbjuds visir under besöket eller besök vid plexiglas-skärmar för att göra besöken så säkra som möjligt. Detta enligt överenskommelse med enhetschef.
  • Fysisk kontakt med den boende är inte tillåten
  • Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av mötesväggen
  • Det är inte tillåtet att dela fikabröd eller annat med varandra
  • Personalens instruktioner och anvisningar ska alltid följas