Publicerad:

Ingen trängsel på Sigtunas restauranger och kaféer

Sigtuna kommun genomför varje vecka tillsyn av trängsel på kommunens restauranger och kaféer. Om någon inte följer reglerna kan kommunen från första juli stänga verksamheten. Men hitintills sköter sig krögarna bra där endast ett fåtal har fått anmärkningar.

Två kvinnor på uteservering. Fotograf: Karl Forsberg/Johnér

Fotograf: Karl Forsberg/Johnér

Under våren och sommaren har Sigtuna kommun genomfört cirka hundra tillsynsbesök på serveringsställen för att informera och hjälpa krögare att aktivt motverka trängsel och smittspridning under coronapandemin. Sedan den första juli har kommun tagit över hela ansvaret för tillsynen, från inspektion till beslut, enligt en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att om ett serveringsställe i kommunen inte följer reglerna så kan Sigtuna kommun förbjuda verksamheten, det vill säga stänga serveringen. Andra åtgärder kan vara att begränsa öppettider eller stänga delar av serveringar. Tidigare låg enbart tillsynsdelen på kommunen, medan ansvaret för att förelägga om åtgärder och utfärda förbud låg på Smittskydd Stockholm.

Det ser överlag väldigt bra ut när vi är ute på våra inspektioner, både krögare och invånare har tagit till sig informationen om hur trängsel ska undvikas på serveringsställena, så vi har inte haft några större anmärkningar på senaste tiden, säger Elin Wettervik, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Sigtuna kommun.

Vilka omfattas av lagen?

Lagen gäller på så kallade serveringsställen - det vill säga näringsverksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten, där man kan äta på stället. Till exempel restauranger, kaféer och cateringverksamhet samt tillhörande områden utomhus, till exempel uteserveringar.

Den som driver verksamheten är ansvarig

Det är den som driver verksamheten som har ansvaret för att utforma lokaler och uteserveringar så att trängsel undviks och att gästerna ska kunna hålla säkert avstånd till varandra.

Men ansvaret att hålla avstånd ligger även på gästerna, inte enbart på krögarna, poängterar Elin Wettervik.