Publicerad:

Etableringslyftet fortsätter

Etableringslyftet har lotsat många nyanlända till egen försörjning.
Nu står det klart att det framgångsrika samarbetet mellan Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner och Arbetsförmedlingen får en fortsättning.

Etableringslyftet startade hösten 2018. Av de 252 personer som deltagit i projektet har 185 personer, alltså 73,4 procent, fått arbete eller påbörjat studier med rätt till studiemedel.
Under projektets två första år har verksamheten skapat en god samverkan med över hundra arbetsgivare. Majoriteten av projektets deltagare är kortutbildade och behöver ett särskilt utformat stöd och noggrann matchning med arbetsgivare för att hamna rätt. Metodiken att på arbetsplatsen stötta såväl individ som arbetsgivare har starkt bidragit till projektets lyckade resultat.

Nu har Svenska ESF-rådet beviljat stöd för ett tvåårigt tillämpningsprojekt.
Sollentuna kommun blir ny huvudman för projektet när det går in i tillämpningsfasen från och med 1 januari 2021.

Svenska ESF-rådet fördelar medel från Europeiska socialfonden. De är till för att främja sysselsättningen i EU och stärka den svenska arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om Etableringslyftet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.