Publicerad:

Välkommen ut i din natur!

I Sigtuna kommun är det alltid nära till natur, kultur och levande landsbygd. I landskapet finns det gott om fornlämningar och andra kulturhistoriska platser. Vi arbetar för att göra naturen tillgänglig och välkomnande för dig som bor och vistas här. Här nedan finns tips om sommarpärlor i naturen. 

Gammal stenbro i Droppsta - Tullen. Foto: Sigtuna kommun

Tullen, gammal stenbro i Droppsta.

Flera sommartips hos Destination Sigtuna

Destination Sigtunas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du ännu fler tips på vad du kan uppleva i Sigtuna kommun i sommar.

Vy över Mälaren från Ingegerdsleden. Foto: Patrik Ejerhed

Vy över Mälaren från Ingegerdsleden. Foto: Patrik Ejerhed

Naturområden och naturreservat

Inom Sigtuna kommun finns tio naturreservat med olika livsmiljöer och naturvärden. Vi arbetar aktivt med att sköta och utveckla de olika naturvärdena, liksom med att göra reservaten tillgängliga för alla som vill besöka dem. Flera av naturområdena ligger inom gångavstånd från tätorterna. Det är en viktig del i vårt arbete att främja både biologisk mångfald och friluftsliv. Upptäck kommunens naturreservat och se en karta över var de ligger.

naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om naturupplevelser i Stockholms län och i hela Sverige.

Tillgänglighetsanpassat i Fysingens naturreservat. Foto: Sigtuna kommun

Vi arbetar aktivt med att göra reservaten tillgängliga för alla som vill besöka dem. Bild från Fysingens naturreservat.

Stigar, vandringsleder och cykelvägar

Det finns flera fina leder, stigar och promenadstråk i kommunen. Vissa leder är kortare och andra sträcker sig över kommungränsen. På flera platser finns grillplatser, bänkar och rastbord. Packa en fikakorg och ha picknick i det gröna, gå ut i skogen och lyssna på fågelsången eller vandra genom skog och mark. Upplandsleden går genom kommunen, markerad med Upplandsledens symbol och orangea ringar på träden. Det finns även uppmärkta vandringsleder i naturreservaten Sköndalsskogen-Steningedalen, Rävsta, Hällsbo och Askarehage. I Rävsta finns ridvägar och längs Sigtunas strandlinje kan du ta dig från Sjugårdarbadet till Björkbacka längs strandpromenaden. I kommunen finns även ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar.

Två flickor och en hund har picknick i Rosersbergsviken. Fotograf: Rosie Alm (sam16, sam17)

Packa en fikakorg och ha picknick i det gröna. Bild från picknick i Rosersbergsviken. Fotograf: Rosie Alm

Grillplats i naturreservat. Foto: Mostphotos

På flera platser finns grillplatser.

Aktiviteter i naturen

Det finns mycket roligt man kan göra i naturen.

Orientering

I Hällsboskogen finns 50 check points för orientering med familjen eller på egen hand med hjälp av Naturpasset. Läs mer hos Sigtuna Orienteringsklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Artbingo

Gillar du spel? Och vill lära dig mer om olika djur- och växtarter? Då kanske artbingo är något för dig. Läs mer och ladda ner spelbrickor på Naturhistoriska riksmuseets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fiska

Med 33 naturligt förekommande fiskarter är Mälaren Sveriges artrikaste fisksjö. Gädda, aborre, mört, sarv, björkna, braxen, benlöja, gös, sutare och ruda är de vanligaste. I Mälaren får du fiska fritt med metspö.

Barn fiskar i Rosersberg. Foto: Mostphotos

Barn fiskar i Rosersberg.

Fågelskåda

Kommunen har ett rikt fågelliv. I naturreservaten Askarehage och Fysingen har vi byggt fågeltorn och träspångar så att du kan komma nära fåglarna i deras naturliga miljö. I Märsta vattenpark och i Steningedalens naturreservat finns särskilda plattformar för fågelstudier. Vid våra sjöar rastar tusentals flyttfåglar under vår och höst. På sommaren häckar här bland annat rördrom, kärrhök och havsörn.

Fågelskådare vid Fysingens naturreservat i Rosersberg. Foto: Sigtuna kommun

Fågelskådning från fågeltornet i Fysingens naturreservat.

Hållbarhet

I Sigtuna kommun arbetar vi aktivt för att bidra till de Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det kan handla om allt från hur vi jobbar med trygghet i skolan, delaktighet och ett innovativt näringsliv till naturvård och friluftsliv.

Att vara ut i naturen bidrar till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt. Det är bevisat att naturvistelser minskar stress. Genom att vara ute i naturen kan du lära dig om ekosystem och biologisk mångfald.

Fåren betar i Viby by. Foto: Sigtuna kommun

Viby by.

Allemansrätten

Det är allemansrätten som gör att vi kan promenera, plocka bär och fågelskåda. Det är viktigt att vi alla tar ansvar när vi vistas i naturen. Ta med dig ditt skräp och visa hänsyn till djur och andra människor. En tumregel är ”inte störa, inte förstöra”. På Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om allemansrätten.

Naturvård

Det finns många betande kor, får och hästar nära tätorterna i Sigtuna kommun. Djuren håller landskapet öppet och bidrar till en rikare flora och fauna. Ängar och hagar är väldigt artrika miljöer men de kräver en kontinuerlig skötsel, främst med hjälp av slåtter och bete.

Kommunens skogsbruk bedrivs på ett ekologiskt och miljöanpassat sätt. Vi kalhugger inte skogen utan gallrar försiktigt så att skogen får bli gammal och spännande. För att skogen ska bli mer varierad ökar vi antalet lövträd. Vi lämnar döda träd i skogen av naturvårdsskäl eftersom många svampar och insekter behöver dött trä för att leva och fortplanta sig.

Torslunda naturreservat. Fotograf: Sigtuna kommun

Torslunda naturreservat.

Hitta fler tips om olika friluftsaktiviteter, bland annat information om våra tio naturreservat och vad du kan se och uppleva där.

Ta hand om dig och håll avstånd till andra – även utomhus.