Publicerad:

Sigtuna – fortsatt en av Sveriges miljöbästa kommuner

När miljöarbetet i landets 290 kommuner jämförts, är Sigtuna på plats 26 i årets ranking. I kategorin storstäder och storstadsnära kommuner placerar sig Sigtuna på tionde plats.

I samarbete med Miljöbarometern presenterar tidningen Aktuell Hållbarhet rankningen av Sveriges miljöbästa kommuner.

I rankingen är det ett tiotal ämnesområden som jämförts och Sigtuna kommun får bland annat höga poäng för arbetet med minskad miljöpåverkan från måltider i kommunens verksamheter, cirkulär ekonomi och förnybar energi.

- All el i kommunens fastigheter kommer från vind, vatten eller sol. Under 2019 har installationer av solpaneler på Odensala förskola, Nyborgen förskola, Granby förskola samt Skepptuna förskola färdigställts, säger kommunens miljöstrateg Helen Ericson och berättar också att kommunen hjälper de som vill med kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

Vad gäller cirkulär ekonomi har Sigtuna kommun bland annat en återanvändningscentral, Sigvända, dit företag eller andra verksamheter kan lämna spill- och restmaterial som toarullar, tygremsor, träklossar och så vidare, som förskolorna sedan kan hämta för att pyssla och skapa med.

Kökspersonalen i samtliga Sigtuna kommuns 48 skolkök har under 2019 utbildats i hur matsvinnet kan minskas. Det har gett resultat. Under 2018 kastades totalt 75 ton mat. Detta har minskats med 11 procent.

Under 2019 påbörjades även arbetet med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling i Sigtuna kommun. Ett politiskt beslut togs om att stärka, stödja och följa upp det övergripande hållbarhetsarbetet genom inrättandet av en Agenda 2030 beredning. Beredningen hanterar frågor som rör miljö, klimat, samhällsplanering, barnens rättigheter, invånardelaktighet med mera.

- Rankingen visar att Sigtuna kommun håller en bra och jämn nivå i miljöarbetet och jag är väldigt stolt över kommunens medarbetare som gör det möjligt, säger Gill Brodin (C) ordförande i Agenda 2030 beredningen.

Förra året placerade sig Sigtuna kommun på tionde plats totalt och på tredje plats i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner.

Så, vilka områden behöver Sigtuna kommun arbeta hårdare med?

- Rankingen lyfter flera områden där vi kan förbättra oss, såsom inom klimatanpassning och friluftsliv och vi kommer arbeta vidare med det, säger Helen Ericson, miljöstrateg på Sigtuna kommun.

Solceller på tak

All el i kommunens fastigheter kommer från vind, vatten eller sol.