Publicerad:

Högt betyg för socialtjänstens öppenvård

I senaste brukarundersökningen som genomfördes upplevde 94 % en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänstens öppenvård.

Av svaren framkom att samtliga upplever att insatsen hjälper och att man får stöd till en förbättrad situation.

Öppenvården erbjuder stöd till familjer i olika skeenden i livet. Det kan handla om utmaningar i föräldraskapet eller situationer i familjen som kan vara svåra att lösa på egen hand. Det kan också handla om egna svårigheter med beroende- och missbruksproblematik.

Några kommentarer:

Enormt bra stöd, enbart positiva känslor

Man får mycket bättre insikt och kunskap vilket är något jag behövde