Publicerad:

Sigtunas företagare fortsatt nöjda med servicen

188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund har genomfört NKI-undersökningen Insikt om hur nöjda företagen är med den kommunala myndighetsutövningen. Nöjdheten mäts i en skala 0-100. Sigtunas kommuns NKI för 2019 blev 71.

Bageri

Fotograf: Rebecka Rynefelt/Johnér

Kommunernas service i myndighetsärenden mäts varje år av kommunerna i Stockholm Business Alliance. Företag som har haft ett ärende inom något av områdena Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll eller Serveringstillstånd får besvara undersökningen. Totalt har 238 företag i Sigtuna svarat på enkäten avseende 2019 års ärenden.

Högst betyg får Livsmedelskontroll, NKI 85, vilket är mycket högt. Markupplåtelse och Miljö- och hälsoskydd är de områden där nöjdheten hos företagen förbättrats mest medan Brandskydd och Bygglov har minskat något.

Jag vill tacka alla företag för att de tagit sig tid att fylla i enkäterna, det gör att vi lättare kan förbättra vår service till företag i kommunen. Under 2020 har vi startat ett lågsiktigt, kommunövergripande arbete att förbättra servicen och jag hoppas att företagen kommer uppleva en förbättrad service kommande år, säger Mathias Forsberg, näringslivschef i Sigtuna kommun.

NKI för Sigtuna kommun 2019 (2018)

Livsmedelskontroll – 85 (85)

Brandskydd – 79 (82)

Markupplåtelse – 71 (58)

Miljö- och hälsoskydd – 68 (61)

Bygglov – 63 (65)

Serveringstillstånd hade för få svar för att redovisas.

Totalt NKI Sigtuna kommun 71 (72)