Publicerad:

Ingen hemtjänst till de som vistas tillfälligt i kommunen

Den 22 april fattade Sigtuna kommun beslut om att inte utföra service- och omsorgsinsatser till personer som inte är folkbokförda i kommunen. Beslutet gäller tills vidare och är en åtgärd för att minska risken för personalbrist under den rådande coronapandemin.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risknivån för spridning av det nya coronaviruset i Sverige är fortsatt hög. Det finns därför risk att de kan uppstå personalbrist inom viktiga prioriterade verksamheter. För att minska sårbarheten på dessa verksamheter är en åtgärd att tillfälligt underlåta att utföra service- och omsorgsinsatser (exempelvis städning, handling, duschning, hjälp med medicinering med mera) till personer med tillfälliga vistelser i Sigtuna kommun, exempelvis personer som tillfälligt bor i sitt fritidshus i Sigtuna kommun.