Publicerad:

Ny brandstation centralt i Sigtuna kommun

Brandkåren Attunda ska bygga en ny brandstation i kommunen. Den kommer att vara strategiskt placerad, så att insatstiderna till såväl Märsta som Sigtuna tätort kortas mot idag.

Den nya brandstationen kommer att ligga vid platsen som går under namnet ”tullen”, alltså i korsningen av väg 263 och 255, och planeras vara klar vid halvårsskiftet 2022.


- En av våra högsta prioriteringar är att våra invånare ska kunna bo, leva och verka i en trygg och säker kommun. Därför välkomnar vi den nya mer centrala placeringen, som innebär att fler kommer att kunna få hjälp fortare än idag, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

I och med att den nya stationen tas i bruk, avvecklas heltidsstationen i Kolsta samt deltidsstationen i Sigtuna.


- För oss är det av högsta vikt att räddningstjänsten så snabbt och effektivt som möjligt kan komma till undsättning för våra invånare när det behövs. Vi har ett nära och bra samarbete med Brandkåren Attunda och beslutet av placeringen av den nya brandstationen har skett i samförstånd, säger kommundirektör Birgitta Pettersson.
Brandkåren Attundas förbundsdirektör och räddningschef Martin Öhrstedt fyller i:
- Det här blir en mer hållbar och kvalitetssäkrad lösning, som innebär kortare insatstider framför allt för invånarna i Sigtuna och Märsta tätort. Den centrala placeringen gör det möjligt för oss att serva kommuninvånarna på ett snabbt, effektivt och bra sätt.

De resurser som idag finns i Kolsta i form av personal, fordon och material kommer att flyttas med till den nya stationen.

Den nya stationen kommer att bli en för framtiden hållbar och modern station med bland annat bergvärme och solceller.

Bilden visar den nya brandstationens geografiska position.