Publicerad:

Mål och Budget senareläggs

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 14 april att föreslå för kommunfullmäktige att senarelägga nästa års Mål och Budget. Föreslaget innebär att Mål och Budget beslutas om vid kommunfullmäktige i november och inte vid kommunfullmäktige juni, så som tidigare planerat.

Just nu råder en stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i hela samhällsekonomin och den nya tidsplanen innebär att det kommer att finnas en tydligare grund för beslut i höst.

Budgetarbetet påbörjas under våren, men beslutet kommer att tas i november 2020.