Publicerad:

Ökade resurser till Kvinnojouren

Sigtuna kommun höjer bidraget till Kvinnojouren i Sigtuna med 125 000 kronor. Det beslutades på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april.

Pengarna ska användas för att stärka Kvinnojourens arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld. Särskild fokus ska läggas på ett samarbete med TRIS (Tjejers rätt i samhället).

Samtidigt beslutas att det nuvarande IOP-avtalet (Idéburet offentligt partnerskap) som kommunen har med Kvinnojouren revideras.

Beslutet är ett led i kommunens övergripande strävan att öka insatserna mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Kommunledningskontoret får också i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld, samt våld i nära relationer.