Publicerad:

Visselblåsar­tjänst i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla oegentligheter som misstänks förekomma inom kommunens verksamheter.

Det är viktigt att allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter kommer till känna och kan åtgärdas så fort som möjligt. Därför har Sigtuna kommun en visselblåsartjänst där du kan göra en anonym anmälan om till exempel jäv, mutor eller bedrägerier.

För att du ska känna sig trygg i att lämna din rapport anonymt och säker på att informationen hanteras korrekt, använder vi oss av Lantero, som är en extern mottagare.

Så här gör du en anmälan

Du kan lämna en digital rapport via Lanteros rapporteringstjänst.

Till Lanteros rapporteringstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ringa in din anmälan på telefonnummer 020-899 433.

Vanliga frågor och svar

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är till för invånare i kommunen, men det finns ingen möjlighet att verifiera vem en uppgiftslämnare är, så alla ärenden kommer att beaktas.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att kommunen ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement, för de fall när man som invånare inte känner sig trygg med att öppet tala med ansvarig person inom kommunen.

Hur kan jag vara anonym?

Rapporteringstjänsten är helt fristående från kommunen för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för kommunen.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

Hur hanteras anmälningarna?

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en speciellt utsedd förtroendegrupp hos kommunen, alternativt av extern och oberoende juridisk kompetens om det finns särskild risk för jäv.

Förtroendepersonerna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

Vem ser information som lämnas?

Speciellt utvalda förtroendepersoner har ansvar för att handlägga ärenden som kommer in. Endast dessa personer kan se informationen.

Hur lång tid tar en utredning?

Den initiala utredningen tar normalt omkring två veckor, vilket kan skifta något.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Kontakt­information

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta info@lantero.se.

Mer Information om tjänsten finns även på www.lantero.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..