Publicerad:

Så här jobbar vi för att minska smittspridning av det nya coronaviruset inom äldreomsorgen

Sigtuna kommun har konstaterade fall av coronasmitta på äldreboenden och inom hemtjänsten. Skyddsutrustning finns och personalen följer upparbetade rutiner för att minska smittspridningen.

Sigtuna kommun samarbetar med Region Stockholm och ansvarig läkare i samråd med Smittskydd Stockholm och följer noga de rutiner som finns när det gäller smittspridning.

Vi följer våra basala hygienrutiner och när någon av våra brukare visar symtom på att vara sjuk eller vid konstaterad coronasmitta så använder personalen anvisad skyddsutrustning, och den sjuke isoleras omedelbart från andra brukare, säger Kristina Holmberg, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen Sigtuna kommun.

Skyddsutrustning ska däremot inte användas när personal inom hemtjänsten och på våra äldreboenden besöker brukare som inte uppvisar symtom.

Kristina Holmberg är inte förvånad över att även äldreomsorgen drabbas av det nya coronaviruset, eftersom spridningen är så pass hög i regionen.

Vi utgår därför från, och planerar för, att ytterligare personer inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamheter kommer att drabbas och är beredda att förstärka insatser och ställa om verksamheter om det bedöms nödvändigt.

För att minimera risken för smittspridning har också all personal fått noga restriktioner om att stanna hemma vid minsta tecken på symtom, även milda, och de får inte gå tillbaka till arbetet förrän de haft två helt symtomfria dagar.

Vi har stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro och vi tar den på stort allvar, men hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte osäker information, säger Kristina Holmberg.

Här kan du läsa mer om det nya coronaviruset och konsekvenserna för Sigtuna kommun.