Publicerad:

Tillsynsavgifter för serverings- och tobakstillstånd senareläggs

För att stötta det lokala näringslivet vidtar Sigtuna kommun en rad olika åtgärder, där den senaste är att de årliga tillsynsavgifterna vad gäller serveringstillstånd och tobakstillstånd inte behöver betalas förrän 30 november.

Till följd av spridningen av coronaviruset har näringslivet i Sigtuna kommun drabbats hårt.
Sigtuna kommun har tagit fram åtgärder som kan underlätta i denna svåra tid.
En av åtgärderna är att betalningsdatum för tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tobakstillstånd flyttas fram och nu är satt till 2020-11-30.