Publicerad:

Hemmet är inte en trygg plats för alla

Fler människor än vanligt är hemma just nu. Risken för våld kan då öka med anledning av stress - vid exempelvis oro för ekonomi och sjukdom.
Vi behöver vara observanta och värna om varandra.

Fler barn och unga än vanligt är hemma just nu. Vissa skolor håller undervisning på distans och även fritidsaktiviteter ställs in. Skola, förskola och fritid är en viktig skyddsfaktor för barn som inte har det bra hemma. Vi vuxna behöver nu vara extra uppmärksamma på hur barn i vår närhet mår och har det.

Det är viktigt att våga fråga – och agera!

Isolering är en riskfaktor för vuxna som lever med en våldsam partner. Risken för våld kan också öka med anledning av stress - vid exempelvis oro för ekonomi och sjukdom.

Viktiga telefonnummer för dig som vill rådgöra eller känner oro:

Mottagningsenheten i Märsta - Första kontakten

Är du i behov av hjälp och stöd? Mottagningsenheten kan vara den första kontakten för alla som vill ha råd och stöd, göra en ansökan eller göra en orosanmälan för dig, din familj eller någon annan i din omgivning. Vi tar även emot orosanmälan och ansökan gällande vuxna med missbruk- och beroendeproblematik samt våld i nära relation.

Våld och hot

Våld kan förekomma i alla relationer. Här kan du läsa mer om vilken hjälp som finns för dig som är våldsutsatt.

Familj, barn och ungdom

Någon gång i livet kan du hamna i situationer då du behöver någon form av rådgivning, läs mer på våra sidor för familj, barn och ungdom.

Akut hjälp, krishantering

Här hittar du kontaktuppgifter och information som du kan behöva i en akut situation.

Skuggor från barnsiluetter och ett rosa krithjärta ritat på asfalten. 

Fotograf: Rosie Alm