Publicerad:

Uppskov att betala tillsynsavgifter inom miljö, hälsa och livsmedel

Sigtuna kommun ger uppskov till den 30 november för betalning av årliga tillsynsavgifter inom miljö, hälsa och livsmedel. Detta för att stötta det lokala näringslivet.

Till följd av spridningen av coronaviruset har näringslivet i Sigtuna kommun drabbats hårt. Näringslivet vittnar om kraftigt reducerade intäkter där situationen är akut. De drabbade verksamheterna sysselsätter tusentals personer och nedgången är dramatisk där många redan har varslats från sina jobb.

Sigtuna kommun har tagit fram åtgärder som kan underlätta för det lokala näringslivet i denna svåra tid. En av åtgärderna är ett uppskov till den 30 november för betalning av årliga tillsynsavgifter inom miljö, hälsa och livsmedel som ännu inte är betalda. Om du har en obetald faktura från miljö- och hälsoskyddsnämnden som avser årsavgift för 2020 så har sista betalningsdatum nu satts till 2020-11-30, oavsett vilket datum som står på fakturan.
Vi har i dagsläget inte för avsikt att skicka ut nya fakturor med anledning av detta.
Om din verksamhet inte påverkas av coronautbrottet är det inget som hindrar att du betalar fakturan i enlighet med det datum som anges på den faktura du fått.