Publicerad:

Inget kommunfullmäktige 23 mars

På grund av det låga antalet ärenden till kommunfullmäktige den 23 mars, kommer detta sammanträde att ställas in efter beslut av presidiet.