Publicerad:

Projekt i Valsta ska minska ensamhet bland äldre

Skyddsvärnet har fått statsbidrag från Socialstyrelsen för att starta ett projekt i Valsta för att minska äldres ofrivilliga ensamhet.

Projektet kommer att äga rum På Skyddsvärnets verksamhet i Valsta café.
Tanken är att det ska finnas olika aktiviteter på caféet som syftar till att förbättra hälsan hos de äldre. Det kommer bland annat att erbjudas näringsrik och billig lunch ihop med andra äldre, samt hållas kurser i sociala medier och datorvana.

– Vi ska nu rekrytera en deltidsanställd projektansvarig som ska ha ansvar för projektet i Valsta och vi hoppas kunna dra igång med några aktiviteter under senare delen av våren, säger Nilla Helgesson, VD på Skyddsvärnet.

Genom Skyddsvärnets volontärverksamhet kommer de äldre också kunna få hjälp att ta sig till och från mötesplatsen. Projektet beräknas pågå under hela år 2020.

Skyddsvärnet driver sin verksamhet i Valsta centrum i samarbete med Sigtuna kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och det gemensamma målet är att öka tryggheten i Valsta genom att fler invånare rör sig i och omkring centrumet.

Bild inifrån Valsta café