Publicerad:

Så ska vi fånga upp ungdomar i riskzon

Nu effektiviseras samverkan mellan kommunen och polisen. Det nya sättet att samarbeta ska motverka att unga invånare hamnar i kriminalitet eller missbruk.

En ungdom som sitter och röker en cigarett 

Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) har länge samverkat i Sigtuna kommun.
För att förebygga att barn och ungdomar hamnar snett effektiviseras nu samarbetet.

- Vår förhoppning är att kunna fånga upp individer som är i riskzonen i ett tidigt skede och på så vis kunna hjälpa dem på allra bästa och mest effektiva vis, säger Anna Malm Kelfve (M), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden och poängterar att det är ett tydligt fokus i mål och budget på att öka samverkan med polisen.

På uppdrag av det kommunala Brottsförebyggande rådet (Brå) har säkerhetsstrateg Karin Gibson tagit fram en handlingsplan för hur SSPF ska arbeta på ett effektivare sätt:
- SSPF har bedrivits i kommunen i många år men fokus har främst legat på trender och tendenser kring exempelvis droger, våld och kriminalitet. Det som vi inför nu är en rutin för vårdnadshavare att underteckna sekretessmedgivande. På så vis kan fokus riktas mot enskilda ungdomar så att vi kan sätta in nödvändiga insatser i ett tidigt skede, säger Karin Gibson och förklarar vidare:
- Tillsammans kan vi bidra med så många olika observationer, perspektiv och kompetenser och att kunna byta information om individer mellan oss är en framgångsfaktor.

Exempel: Polisen har observerat att en 13-årig tjej vid flera tillfällen synts i tveksamma kretsar.
Skolan har märkt att hon börjat vara allt mer frånvarande.
På fritidsgården visar hon plötsligt utåtagerande tendenser.
När dessa bitar sätts samman blir det lättare att på ett tidigt stadium upptäcka att den här tjejen kan vara på väg att hamna i kriminalitet eller missbruk och kunna stödja henne.

- Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid är avgörande för hur framgångsrikt vårt trygghetsarbete är, kopplat till ungdomar. Jag hoppas att den här nya strukturen ger resultat, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör och ordförande i Brå.

För att de olika parterna ska kunna utbyta information krävs att vårdnadshavare undertecknat ett sekretessmedgivande.