Publicerad:

Bäst i Stockholms län - daglig verksamhet i Sigtuna kommun får toppbetyg

Sigtuna kommuns dagliga verksamhet får högsta betyg av deltagarna. Det visar Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste undersökning.

Enligt resultaten i den årliga nationella brukarundersökningen som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomfört inom funktionshinderområdet, är brukarna inom Sigtuna kommuns dagliga verksamhet (LSS) mest nöjda i Stockholms län.

- När 95 procent av brukarna svarar att personalen bryr sig om dem, att de får bestämma över saker som är viktiga, och att de alltid trivs på sin dagliga verksamhet – då vet vi att vi gör saker på rätt sätt, säger Kirsi Santamäki, verksamhetschef inom omsorgen för funktionsnedsatta.

SKR:s undersökning bestod av påståenden inom olika områden, bland annat trivsel i verksamheten, personalens omtanke om brukaren, självbestämmande och verksamhetens betydelse för brukaren.

I Sigtuna kommun finns drygt 10 olika dagliga verksamheter för invånare med funktionshinder.