Publicerad:

Nytt virus upptäckt i Kina

Folkhälsomyndigheten i Sverige följer utvecklingen kontinuerligt.

Ett helt nytt virus som drabbar luftvägarna har upptäcks i Kina, coronaviruset 2019-nCoV. De flesta dokumenterade fallen har konstaterats i staden Wuhan i Hubei-provinsen i Kina.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg. Enstaka fall kan dock upptäckas i landet, liksom nyligen skett ibland annat Finland, Frankrike och Tyskland.

Arlanda – en av flera karantän­flygplatser

Arlanda, liksom flera flygplatser i Sverige, är en så kallad karantänflygplats. Det innebär att det finns en särskild planering för att förhindra spridning av smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa. Stockholms läns landstings smittskyddsläkare ansvarar för att samordna smittskyddsarbetet vid flygplatsen.

Om ett misstänkt fall av coronaviruset skulle dyka upp på flygplatsen blir kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet inkopplade.

Vi följer utvecklingen av coronaviruset, och vidtar de åtgärder som smittskyddsläget kräver, säger Jörgen Johansson, chef på miljö- och hälsoskyddsenheten i Sigtuna kommun.

1177 Vårdguiden

Precis som vanligt ska man ringa 1177 Vårdguiden om man har frågor eller är i behov av vård. Där får man råd och vägledning av erfarna sjuksköterskor om när och var man bäst får vård. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om man har symptom. Vid livshotande tillstånd är det 112 som gäller.

På Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns uppdaterad information om coronaviruset, samt frågor och svar.