Publicerad:

Ny fastighetsrutin ska förebygga brottslighet

För att få bukt med ordningsstörningar, olovlig uthyrning eller andra kriminella verksamheter har Sigtuna kommun tagit fram en ny rutin till kommunens fastighetsägare. Rutinen innehåller bland annat strategier för hur fastighetsägarna kan agera om de har problem med kriminalitet.

Hand som räcker över en nyckel till en annan hand

Fastighetsrutinen gäller både privata bostäder och kommersiella lokaler.
– Vi såg att det fanns ett stort behov av en sådan här rutin utifrån det vi sett och uppmärksammat när det gäller problembilder kring kriminalitet i fastigheter, säger Per Ehrengren, säkerhetsstrateg på trygghetsenheten och den som tagit fram fastighetsrutinen.

I fastighetsrutinen ingår även åtgärder som fastighetsägaren kan vidta för att minimera att kriminell verksamhet ska kunna fortgå i fastigheten.
– Mycket av brottsligheten kring fastigheter kopplas till olovlig uthyrning av andrahandslägenheter och andrahandskontrakt. Därför läggs ett extra fokus i rutinen på det problemområdet, säger Per Ehrengren.

Genom att strukturerat arbeta med att förebygga brott och ordningsstörningar i fastighetsbeståndet blir det mer attraktivt för de som bor eller arbetar inom fastigheten. Dessutom ökar värdet på fastighetsbeståndet.

Vad hoppas ni att den här rutinen ska ge för resultat?

– Att alla fastighetsägare med rutinen som verktyg enklare ska kunna motverka att få in kriminella element eller verksamheter i sina fastighetsbestånd, och att det ska veta hur de kan agera om de ändå har det problemet.

Alla större fastighetsägare i kommunen är del i ett brottsförebyggande nätverk som drivs av bland annat kommunen, polisen samt brandkåren Attunda. Rutinen har gått på remiss i nätverket och sedan har en gemensam dragning/utbildning skett i samband med att alla fått del av den färdiga rutinen.

Om du är fastighetsägare och vill veta mer om den nya fastighetsrutinen, hör av dig till kommunens säkerhetsstrateg på trygghetsenheten.