Publicerad:

Några nyheter för biblioteken i Sigtuna kommun

En stor it-satsning kommer att göras, förseningsavgiften slopas och öppettiderna i Märsta utökas.

Kvinna som går utanför biblioteket i Märsta

Fotograf: Rosie Alm

  • Öppettiderna i Märsta utökas

En av nyheterna är att Märsta bibliotek håller kvällsöppet tre dagar i veckan från och med 13 januari. Märsta bibliotek, som är bemannat sex dagar i veckan, kommer att ha öppet till klockan 19:00 måndagar, onsdagar och torsdagar.

  • IT-satsning

Då allt fler besökare behöver hjälp vid datorn, kommer en stor it-satsning att göras på biblioteken. - Vi har sökt – och fått – bidrag från Statens kulturråd. Tillsammans med andra medel räcker det för att it-utbilda hela bibliotekspersonalen, förnya datorbeståndet och utrusta rum för workshops och arbetsplatser för biblioteksanvändare till exempel. Många kommer till biblioteken för att låna en dator. Behovet har ökat markant i och med att allt fler myndigheter övergått till e-tjänster. Vår bibliotekspersonal kan hjälpa besökarna med den typen av service.

  • Förseningsavgiften slopas

En annan nyhet är att förseningsavgifterna kommer att tas bort från och med mitten av januari. Syftet är att få fler att våga låna och läsa mer böcker, utan rädsla för att glömma eller missa att lämna tillbaka böckerna i tid.

  • Valsta bibliotek öppnar igen

Från och med 13 januari öppnar Valsta bibliotek - Mimers källa igen.

Vi strävar efter att kunna behålla en hög standard på alla våra tjänster, som att arbeta med lässtunder, hjälp med informationssökning och inköp av nya böcker.