Publicerad:

Här är resultatet av årets medborgarundersökning

Sammantaget visar den inte på några större förändringar jämfört med i fjol. Förtroendet för kommunen ökar, samt nöjdheten med skola, förskola och bemötande, medan områden som äldreomsorgen, renhållning och trygghet får något lägre betyg. Vi tackar alla kommuninvånare som deltagit i undersökningen.

Varje år erbjuder SCB Sveriges kommuner att delta i deras medborgarundersökning. Sigtuna kommun har varit med sedan 2007. Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Ett slumpmässigt urval på 2 200 personer i Sigtuna kommun i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 33 procent enkäten. Totalt deltog 135 av Sveriges 272 kommuner.

Använder SCB:s analysmodell

Undersökningen består av tre delar där frågorna rör dels hur våra medborgare ser på kommunen som en plats att bo och leva på, dels hur våra medborgare ser på kommunens verksamheter och slutligen hur våra medborgare ser på sitt inflytande i kommunen. Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII).

Resultatet redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. NRI för Sigtuna kommun blev 52 i årets undersökning jämfört med 55 föregående år, NMI för Sigtuna kommun blev 52 i årets undersökning jämfört med 53 hösten 2018. NII blev 38 i årets undersökning jämfört med 36 hösten 2018. Inga förändringar är statistiskt säkerställda.

Del av vår verksamhetsutveckling

För Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör i Sigtuna kommun, är medborgarundersökningen och resultatet av den en del av kommunens verksamhetsutveckling.

– Det är glädjande att se att betyget för oss när det gäller frågor som förtroende, skola och förskola liksom bemötande gentemot våra invånare ökar, men vi ser även att vi har utmaningar inom flera områden. Vi kommer nu analysera resultatet av undersökningen för att kunna se hur vi kan utveckla våra verksamheter.

Här kan du ta del av resultatet av SCB:s medborgarundersökning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.