Publicerad:

Stor krisövning på Arlanda – påverkar inte flygtrafiken

Torsdag den 28 november, genomförs en krisövning på Arlanda flygplats. Övningen heter ARN19 och involverar cirka 600 personer, allt från övande, observatörer samt kringpersonal som tar hand om planering, logistik och genomförande. Blåljusmyndigheterna, regionen (landstinget), länsstyrelsen, frivilligorganisationer, Samverkan stockholmsregionen, Sigtuna kommun, och Swedavia är några av de involverade aktörerna.

Sigtunas POSOM-organisation testas

För Sigtuna kommuns del så är det främst kommunens POSOM-organisation (psykiskt och socialt omhändertagande) som kommer att ingå i övningen.
Flygplatsen är öppen som vanligt. Övningen påverkar varken resenärer eller flygtrafik, men kan synas på och utanför flygplatsen.