Publicerad:

Inflytandet för invånarna på vår landsbygd ska öka

Läs om hur dialogen kring landsbygdsfrågor ska främjas, enligt beslut som togs på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november.

I Sigtuna kommun ska varje kommundel utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Detta ska ske i nära samverkan och dialog med invånarna i den berörda kommundelen.
Under året har en utredning visat att kontaktytan mot invånarna på landsbygden behöver förbättras.
På kommunstyrelsens sammanträde den 18 november beslutades därför att:

  • road shows i syfte att öka dialogen ska genomföras på landsbygden under 2020.
  • en landsbygdsriksdag ska äga rum, där intressenter från landsbygden tillsammans med beslutsfattare samlas, för att främja utvecklingen och få fler att känna att de kan påverka och ha inflytande.
  • det landsbygdsråd som funnits sedan 2007 ska läggas ner, då det krävs ett effektivare arbetssätt för bäring på de kommunala verksamheterna.

Till Sigtuna kommuns levande landsbygd hör: Granby, Sigtunahalvön, Husby-Ärlinghundra, Odensala, Skepptuna, Lunda, Vidbo, Skånela och Norrsunda.

Odensala landsbygd. Fotograf: Björn Leijon

Odensala landsbygd. Fotograf: Björn Leijon