Publicerad:

Utbildning inom offentlig upphandling för företagare

Den 15 oktober höll Sigtuna kommuns upphandlings- och näringslivsenheter utbildning inom offentlig upphandling för företagare.

Den 15 oktober bjöd Sigtuna kommun företagare på en träff för information och utbildning kring offentlig upphandling och att göra affärer med den offentliga marknaden. Den offentliga marknaden är i sin helhet värd cirka 700 miljarder SEK. Kommunen informerade om marknaden och hur man praktiskt kan gå tillväga för att ta del av de upphandlingar som Sigtuna kommun genomför.

Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor direkt till tjänstemän från näringslivs- och upphandlingsenheterna.

Ett 20-tal företagare deltog i utbildningen.

Har du frågor eller önskemål om liknande utbildning?

DU är välkommen att kontakta kommunens näringslivsenhet.

Näringsliv checklista