Nyheter - Trafik och resor

  • Trafik och resor

    Ny lokalgata vid Centralskolan

    Nu inleds arbetet med att anlägga en ny lokalgata samt gång- och cykelväg vid Centralskolan. Arbetet påbörjas i slutet av december 2021 och förväntas vara färdi...