Nyheter - Trafik och resor

  • Trafik och resor

    Parkeringsförbud längs vägarna till Munkholmsbadet

    Kommunens bad vid Munkholmen har blivit populärt i sommar, vilket är roligt. En ökad mängd med bilar i området ner mot badet har dock försvårat möjligheterna fö...
  • Trafik och resor

    E4 passage Arlanda öppnar för trafik

    Nu öppnas en ny passage vid Arlandastad som blir en färlängning av Halmsjövägen. Syftet är ökad framkomlighet och trafiksäkerhet ett område som förväntas växa.