Nyheter - Omsorg och stöd

  • Omsorg och stöd

    Ökat behov av kontaktpersoner

    Sedan pandemin har fler unga och vuxna som har någon form av neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning ansökt om att få en kontaktperson. Därför söker...