Nyheter - Näringsliv och arbete

  • Näringsliv och arbete

    Fortsatt stöd till lokala näringslivet

    Näringslivet i Sigtuna kommun har drabbats mycket hårt till följd av coronapandemin. Kommunstyrelsen föreslår därför att markupplåtelsen för torghandel, uteserv...