Nyheter - Kommun och politik

  • Kommun och politik

    Samtliga partier i Sigtuna kommun står enade under krisen

    Det är viktigt att de demokratiska processerna kan upprätthållas trots de rådande omständigheterna med hög risk för smittspridning av det nya coronaviruset i sa...
  • Kommun och politik

    Inget kommunfullmäktige 23 mars

    På grund av det låga antalet ärenden till kommunfullmäktige den 23 mars, kommer detta sammanträde att ställas in efter beslut av presidiet.