Nyheter - Bygga, bo och miljö

  • Bygga, bo och miljö

    Försenad sophämtning

    Just nu har Sivab en del problem med att hämta hushållssopor på flera platser i kommunen. Förseningarna beror på halka. Om du inte har fått dina sopor hämtade e...
  • Bygga, bo och miljö

    Bebyggelse mellan Hova och Odensala – Nya riktlinjer antagna

    Den 15 december 2020 antog bygg- och trafiknämnden ett dokument som anger en inriktning för hur bebyggelseutvecklingen i dalgången mellan Hova och Odelsala kan ...