Publicerad:

Trygghetsenkät till företag i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun kommer i dagarna att skicka ut en undersökning till företag i kommunen som ett led i att kartlägga näringslivets erfarenhet av otrygghet och brott.

Frågor om trygghet diskuteras ofta, men hur det påverkar näringslivet är en aspekt som ibland glöms bort. Enkäten innehåller cirka 30 frågor som tillsammans ska ge en bild av företags erfarenheter av brott och otrygghet och dess konsekvenser. Frågorna handlar om brott riktade mot företagen, men också om upplevelsen av närområdet.

Undersökningen görs på initiativ av Sigtuna kommun och utförs av Stiftelsen Tryggare Sverige.

Det är viktigt för oss att få reda på hur näringsidkare i vår kommun ser på frågor som upplevd trygghet, brott, skadegörelse och liknande saker. Resultatet från enkäten kommer vara underlag för att ta fram konkreta fokusområden för kommunen att arbeta vidare med, säger Thomas Mileborn, Trygghetschef på Sigtuna kommun.

Undersökningen är en del av Sigtuna kommuns trygghetsarbete.