Olovlig användning av kommunal mark

Vi vill att kommunens mark ska kunna användas av alla och på så visa vara tillgänglig för både invånare och besökare. Det betyder att det inte är tillåtet att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd. Fastighetsägaren har ett ansvar att ta reda på och känna till var tomtgränsen är och även hålla sig inom den.

Annektering – Vad betyder det?

Olovlig användning av mark kallas kallas ofta för annektering. Det kan exempelvis omfatta pallkragar, sandlådor, studsmattor eller en husbil som ställts utanför den egna tomtgränsen.

Otillåten dumpning

Det är inte tillåtet att lämna trädgårdsavfall i skogen eller att ha en kompost utanför tomtgränsen.

Exempel på olovliga anläggningar på kommunal mark

 • Staket och planteringar
 • Kompost
 • Vedupplag
 • Uppställning av bilar, husvagnar och båtar
 • Skjul
 • Byggnader
 • Lekstuga
 • Sandlåda
 • Gungställning
 • Studsmatta
 • Rastgårdar

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att ta reda på var tomtgränsen går. Här kan du beställa en tomtkarta för att se var din tomtgräns är.

Om det visar sig att du använder kommunens mark felaktigt så vill vi påminna om att förhålla dig till tomtgränsen och plocka bort olovliga anläggningar.

Kommunens ansvar

Om vi upptäcker att kommunens mark används på ett felaktigt sätt kommer vi att ta kontakt och uppmana att avlägsna anläggningarna och be återställa marken. Om det inte respekteras kan vi behöva vidta rättsliga åtgärder.

Tillfälligt tillstånd

Ibland kan det finnas behov av att förvara något utanför tomtgränsen tillfälligt. Det kan exempelvis vara vid en byggnation. Då kan du som fastighetsägare söka ett tillfälligt tillstånd. Det görs via Polisen när det gäller allmän platsmark och till mark- och exploateringsenheten för övrig mark via mex@sigtuna.se.

Här kan du ansöka om upplåtelse av allmän plats

Så säger lagen

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Det är detaljplanen som styr hur mark ska användas. Detaljplaner regleras i Plan och bygglagen (PBL) och i enlighet med PBL kan allmän platsmark ges skydd i detaljplanen. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg, parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov av grönområden. Det kan även vara en så kallad yta mellan bostäder och verksamheter. Allmän platsmark är inte avsedd för bebyggelse. Allmän platsmark får inte stängas av utan bara tillfälligt upplåtas.

Frågor?

Har du frågor kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på telefon: 08-591 262 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.