Sommarjobb för ungdomar i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun erbjuder sommarjobb till en fastställd grupp skolungdomar som läser på gymnasium. Beslut om vilka årskurser som är aktuella samt vilka villkor de sökande måste uppfylla bestäms av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden varje år. Sommarjobb erbjuds till en fastställd grupp, alla ungdomar i kommunen garanteras inte ett sommarjobb.

Villkor och krav

De villkor och krav som ställs på dig som sökande fastställs av nämnden och kan till exempel handla om en viss ålderskategori och årskurs, att man måste ha deltagit i en specifik CV-kurs och att den studerande har ansökt under en fastlagt period via en angiven websida m.m. Information läggas ut på Sigtuna kommuns hemsida i god tid innan sommaren.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden brukar sträcka sig över ett antal veckor under våren.

Sommarjobb erbjuds i tre veckor

Sommarjobb erbjuds i tre veckor under tre perioder mellan juni och augusti.

Vart finns sommarjobben?

Kommunen har såväl kommunala verksamheter som privata företag som samarbetspartner dit ungdomar matchas för sommarjobb. Sållning av samarbetspartner påbörjas i början av året. Det vill säga, de kommunala arbetsplatserna informeras om nämndens beslut inför kommande sommar och verksamheterna kan anmäla det antal sommarjobbare man vill ha i sin verksamhet.

Det privata näringslivet kontaktas av sommarjobbsansvarig samt informeras via kommunens hemsida och via övriga mediala informationskanaler. Den dialogen sker löpande under hela året. Stora privata aktörer erbjuds exempelvis möjlighet till rekryteringsträffar med kommunens sommarjobbungdomar.

Målet med sommarjobb

Målet är att få ungdomar placerat inom den ordinarie ramen på 3 veckor för sommarjobb via sommarjobbsgarantin, men även att hjälpa ungdomar att söka och få jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Det vill säga att få ett sommarjobb som sträcker sig över hela sommaren.

Kontakt

Kontakta samordnaren för sommarjobb på kommunen om du har fler frågor.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.