Publicerad:

Viktig information inför terminsstarten

Vi hälsar gamla och nya elever välkomna till en ny termin som börjar vecka 3!

Då Folkhälsomyndigheten understryker att det är fortsatt viktigt att barn och unga får delta i kultur- och fritidsaktiviteter kommer Kulturskolan starta sina kurser som planerat. Ensembler och orkesterverksamhet liksom viss gruppundervisning kan eventuellt starta senare. Detaljerad information meddelas av ansvarig lärare.

Vi är fortsatt noggranna med anpassningar. För att hålla avstånd delar vi bl a upp ensembler och orkestrar i mindre grupper och flyttar undervisning till större lokaler.

Kravet på 10 kvadratmeter per person gäller elever födda 2001 eller tidigare.

För att alla ska känna sig trygga och hålla smittspridningen nere ber vi er följa våra försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma vid symptom - gäller både elever och personal.
  • Elever som uppvisar symptom uppmanas att gå hem.
  • Tvätta och sprita händer före och efter lektion. Handsprit finns tillgängligt i alla undervisningsrum. Undvik att röra vid mun, näsa och ögon.
  • Elever kommer max 10 minuter innan sin lektion och stannar inte kvar på Kulturskolan efter lektionen.
  • Föräldrar/vårdnadshavare bör inte vänta i lokalerna, undantaget barndansföräldrar.
  • Hämtning och lämning av elever sker vid entrén
  • Kompisar till elever får inte vistas i huset.
  • Håll avstånd

Fakturering av vårens kurser planeras att skickas ut i månadsskiftet februari/mars med förfallodatum i slutet av mars.

Vi ber om er förståelse om en lektion blir inställd eftersom även lärare och dess familj omfattas av restriktioner och karantänregler.

Vid terminskurser erbjuder vi alltid fler tillfällen än de garanterade 26 tillfällen på ett läsår/13 tillfällen för vt22 vilket gör att det finns marginal för att ställa in lektioner.

Övrig information gällande din kurs inklusive portkod, får du av din lärare.

Observera att direktiven kan komma att förändras med kort varsel.

För övriga frågor kontakta din lärare eller kulturskolan@sigtuna.se alternativt kulturcheck@sigtuna.se.

Vi ser fram emot att få träffa alla elever i nästa vecka (v3)!

Välkomna!

Kulturskolan under corona.