Publicerad:

Nya åtgärder för att minska smittspridningen i Sigtuna kommun

Då takten på smittspridningen av Covid-19 är hög, har Sigtuna kommun beslutat om en rad åtgärder för att i möjligaste mån undvika att många personer samlas på samma ställe. De flesta besluten gäller från och med 24 november och året ut.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Björling (SfS) beslutade den 20 november om en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning inom Sigtuna kommuns verksamheter. Exempelvis stängs baden för allmänheten, kulturskolans äldre elever kommer ha undervisning på distans och Sigtuna Museum stängs.

Beslut om huruvida bibliotekslokalerna kommer fortsätta att hålla öppet tas inom kort.

Samtliga beslut gäller året ut men kan komma att förlängas.

  • Skridskoåkning i ishallarna pausas för allmänheten från och med den 21 november. Duschrummen i ishallen stängs från och med 24 november.
  • Kommunens bad är stängda för allmänheten från och med 24 november. Därmed pausas även samtliga tidsbundna tränings- och simkort på Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter.
  • Simskolor och föreningsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2005 och yngre kommer dock att fortsätta som vanligt.
  • Det kommer även fortsättningsvis att finnas möjlighet till träning i rehabiliteringssyfte i simhallarna.
  • Relaxavdelningen i Midgårdsbadet stängs och kiosk och servering upphör både där och på Sigtuna Fritidscenter från och med 24 november.
  • Kulturskolans undervisning för ungdomar födda 2004 och tidigare, ställs om till digital undervisning. Orkestrar, ensembler och föreställningar/konserter ställs fortsatt in. Beslutet gäller från och med 24 november.
  • Sigtuna museum är stängt från och med 24 november. (Verksamheten i Valsta konst kommer även fortsättningsvis vara öppen, då målgruppen är barn födda 2005 och senare och verksamheten är corona-anpassad.)
  • Brobygget fortsätter vara stängt till och med den 31 december 2020.