Publicerad:

Kulturskolan under coronapandemin

Välkomna till Sigtuna kulturskola!

Sigtuna kommun är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kommer därför viktig information angående Kulturskolan under rådande omständigheter med coronapandemin.

Information finns även under rubriken Om Kulturskolan - Kulturskolan under corona.

All undervisning startar

Alla våra ämneskurser, även gruppundervisning, startar som planerat vecka 36, måndag 31 augusti.

Vissa av Kulturskolans lärare var sjuka vecka 36 och kan därför ha skjutit upp kursstarten för en viss, specifik kurs. Mer information om det får du i StudyAlong.

Anpassningar utifrån FHM:s rekommendationer

Kulturskolan gör anpassningar för att hålla avstånd. Ett mindre antal elever i vissa grupper. Större lokaler bokas för gruppundervisning för att få mer utrymme. Körer delas upp i mindre grupper. Lokaler som har fönster vädras mellan lektionerna. Plexiglas används vid undervisning i sång.

Ytterligare ämnesspecifika anpassningar görs för t ex blås och sång.

Stanna hemma vid symtom

Alla barn som visar symtom på luftvägsinfektion, även om de är lindriga, uppmanas att stanna hemma. Efter tillfrisknande bör man stanna hemma ytterligare två dagar utan symtom.

Om ett barn kommer till Kulturskolan och uppvisar symtom på covid-19 kommer läraren att skicka hem eleven.

Alla elever ska tvätta händerna innan lektion

Alla elever ska tvätta händerna före lektion. Handsprit är även utplacerat i alla undervisningslokaler, inklusive vid entrén.

Hämtning och lämning utomhus

För att minska risken för smittspridning ber vi vårdnadshavare att i samband med Kulturskolans lektioner hämta och lämna sina barn utomhus. Föräldrar och syskon bör inte vistas i Kulturskolans lokaler under tiden barnet/eleven är på sin lektion. Kompisar till elever bör inte vistas i lokalerna.

Distansundervisning i särskilda fall

Distansundervisning kan komma att ges i särskilda fall.

Aktuella evenemang under hösten

Sigtuna Kulturskola ser just nu över alla planerade externa evenemang och konserter för att se vilka som går att genomföra som planerat och vilka som måste anpassas utifrån krav på max 50 personer i publiken.