Situne Dei 2021

Smygläsningkväll med föredrag

Tisdagen den 1 februari 2022 kl. 18.30
Digitalt, över Teams
Föranmäl till: anders.soderberg@sigtuna.se
om du vill ha en Teams länk

Anna Östlin
Runstenen U 586 och dess förhållande till en karta, en kartritare, en kyrka och en masugn

Mats Roslund
Nishapur och Malaga hemma hos herr Niklas - islamiska handelsnätverk i medeltidens Sigtuna

Themistoklis D. Zacharopoulos
Words of the Viking . a look at the expansion of literacy in Viking Age and Early Medieval Scandenavia; The case of Sigtuna and Birka